labour market

Diccionari de la negociació col·lectiva

"Aquest diccionari recull uns sis-cents termes propis de processos tan rellevants com ara les relacions col·lectives entre sindicats i empreses, les condicions laborals, els convenis col·lectius, la gestió dels recursos humans o les particularitats del mercat laboral. A banda de les denominacions i la definició en català, el diccionari ofereix les equivalències en castellà, francès i anglès. Es tracta de la versió en línia del Diccionari de la negociació col·lectiva, elaborat conjuntament pel TERMCAT i el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya l’any 2000."

"This dictionary contains about six hundred terms specific processes such as excellent the relations between unions and collective enterprises, working conditions, collective agreements, management of human resources and the particularities of the labor market. Apart and the definition of the names in Catalan, the dictionary provides the equivalents in Spanish, French and English. This is the online version of the Dictionary of collective bargaining, developed jointly by TERMCAT and the Department of Labor of the Government of Catalonia 2000. "

Labour Force Status – Standard Classification

"Labour force status is a key labour market variable. It allows analysis of the employed, unemployed and those persons not in the labour force. Labour force status is derived from the following classifications: job indicator 1, 2 and 3; found work; seeking work; job search methods; available for work.

"""Labour force status is a key labour market variable. It allows analysis of the employed, unemployed and those persons not in the labour force. Labour force status is derived from the following classifications: job indicator 1, 2 and 3; found work; seeking work; job search methods; available for work.

Job Grading Standards for Trades, Craft, and Labor Positions

"Job grading standards provide information used in determining the occupational series and title of jobs performing trades, craft, and labor work in the Federal Government. They also provide grading criteria for positions classified under the Federal Wage System (FWS)."