document indexing

UPIANA Classification Scheme

"The UPIANA Classification Schedule forms part of a set of three special classification schedules developed by the Cataloging and Metadata Services Section of the University of the Philippines Diliman University Library. It was designed to meet an urgent need in the classification of its various special collections. While the University Library has chosen to adopt the United States Library of Congress Classification Schedules (LCC), catalogers have found it to be inadequate in handling most of the Filipiniana materials.

Filipiniana Subject Authority File

"Subject authority headings for Filipiniana materials.This will contain terms on: 1. Works about the Philippines, its people and culture regardless of author, imprint, and language 2. Works written by Filipinos 3. Works written in Filipino or other native Philippine languages 4. Philippine Government publications such as yearbooks, annual reports, etc. 5. Other publications containing substantial content on the Philippines."

Gemeenschappelijke Trefwoordenthesaurus

"De Gemeenschappelijk Onderwerpsontsluiting (GOO) of Gemeenschappelijke Trefwoordenthesaurus (GTR) is tot 1 januari 2012 bijgehouden en beheerd door de Koninklijke Bibliotheek t.b.v. het samenwerkingsverband Gemeenschappelijke Onderwerpsontsluiting. GOO was ontwikkeld om de onderwerpsontsluiting door wetenschappelijke bibliotheken gezamenlijk uit te voeren als onderdeel van het Gemeenschappelijk Geautomatiseerd Catalogiseersysteem (GGC) van Pica, later OCLC.

Brinkmanonderwerpen

"Volgens de thesaurus Brinkmanonderwerpen worden alle collecties van de Koninklijke Bibliotheek ontsloten. (...) Het doel van de thesaurus is het uniformeren van onderwerpen zodat het mogelijk wordt om de publicaties over een onderwerp in de catalogus bij elkaar te brengen. Dit is de zogenaamde collocatiefunctie van de catalogus. Met behulp van deze gegevens kunnen ook de zoekfuncties in verschillende zoeksystemen verbeterd worden. De thesaurus bestaat naast de onderwerpstrefwoorden ook uit vormtrefwoorden en geografische trefwoorden.

Nederlandse Thesaurus van Auteursnamen

"De Nederlandse Thesaurus van Auteursnamen (NTA) ook wel Persoonsnamenthesaurus genoemd, is onderdeel van het Gemeenschappelijk Geautomatiseerd Catalogiseersysteem (GGC) dat beheerd wordt door OCLC. (...) Het doel van de thesaurus is persoonsnamen te uniformeren zodat het mogelijk wordt om de publicaties van en over een auteur in de catalogus bij elkaar te brengen. Dit is de zogenaamde collocatiefunctie van de catalogus. Om deze functie te realiseren worden naams- en andere persoonsgegevens van auteurs opgeslagen, zodat onderscheid gemaakt kan worden tussen auteurs met dezelfde naam.

Step by Step Classification

"Step by Step Classification (SSC) is a formula-based library classification scheme. The classification number (CN) of a document can be derived based on a single formula CN = I date. Each letter I date is an element representing discipline, area, time, and extra information respectively covered in the text of the classifying document. Each element is prefixed to the respective class number which is useful in locating a document in the library. To provide classification numbers certain devices like NDA, CD, and LDD are provided.

Pages