audiovisual document

Gemeenschappelijke Thesaurus Audiovisuele Archieven

"Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid heeft samen met enkele andere Nederlandse organisaties die audiovisueel cultureel erfgoed beheren de Gemeenschappelijke Thesaurus voor Audiovisuele Archieven (GTAA) ontwikkeld. De GTAA wordt gebruikt voor het doeltreffend karakteriseren van de inhoud van audiovisueel materiaal uit het archief met labels afkomstig uit een gecontroleerde en gestructureerde lijst van termen, een thesaurus. De thesaurus wordt bij Beeld en Geluid voornamelijk ingezet in het handmatige beschrijvingsproces, maar ook meer en meer bij automatische annotatietechnieken.

"The Dutch Institute for Sound and Vision has teamed up with some other Dutch organizations operating audiovisual cultural heritage developed the Common Thesaurus for Audiovisual Archives (GTAA). The GTAA is used to efficiently characterize the content of audiovisual material from the archive with labels originated from a controlled and structured list of terms, a thesaurus. the thesaurus will be placed at Sound and mainly used in the manual description process, but also more and more automatic annotation techniques.