625 Engineering of railroads, roads

Diccionari de seguretat viària

"Aquest diccionari aplega gairebé tres-cents termes amb les denominacions i la definició en català i amb els equivalents en castellà, francès i anglès, provinents del Diccionari de trànsit i revisats per especialistes de l'àmbit."

"This dictionary includes terms with almost three hundred names and Catalan definition and the equivalents in Spanish, French and English, from the Dictionary of traffic and reviewed by experts in the field."