499 Non-Austronesian languages of Oceania, Austronesian languages, miscellaneous languages

Euskalterm

"UZEI, Terminologia eta Lexikografia Zentroko hiztegi guztietako fitxa terminologikoak biltzen ditu. Fitxak sailkatuta daude, gaiaren arabera. Euskaltzaindiaren arauen arabera eta batzorde teknikoetan eta Terminologia Batzordean hartutako erabakien arabera eguneratzen da. UZEIk egindako hiztegi berriak bertan integratzen dira. Gaiaren arabera, fitxen gaurkotasun-balioa aldakorra da. Adibidez, urte asko pasatu dira Politika, Filosofia edo Fisika hiztegiak egin zirenetik. Gai horiek ez dira sistematikoki landu geroztik.

"This covers all lexica and sections of vocabulary drawn up by UZEI, Basque Centre for Terminology and Lexicography. It currently holds more than 100,000 terminological records, with the equivalent terms in Spanish, French, English and Latin (in taxonomy). Terms are constantly updated according to the rules of Euskaltzaindia (Royal Academy of the Basque Language) and the proposals for terminology normalization (technical committees and Terminology Commission)."