002 The book

Bokbasen Thesaurus

Bokbasen har en hierarkisk tesaurus med kontrollerte frittstående emneord. Tesaurusen ble etablert på 1980-tallet, og blir kontinuerlig vedlikeholdt og videreutviklet av Bokbasens katalogavdeling. Filen inneholder de fem hovedkategoriene emner, form, sjanger, tid og sted, på bokmål og nynorsk.

Bokbasen has a hierarchical thesaurus with controlled free-standing keywords. The thesaurus was established in the 1980s, and is continuously maintained and further developed by Bokbasen's catalog department. The file contains the five main categories of topics, form, genre, time and place, in Bokmål and Nynorsk.

Nederlandse Uniforme Rebrieksindeling

"In de jaren 70 van de vorige eeuw is de Uniforme Genre Indeling (UGI) ingevoerd en in 1986 vervangen door de Nederlandse Uniforme Genre Indeling (NUGI). Per 1 april 2002 werd de Nederlandstalige Uniforme Rubrieksindeling (NUR) ingesteld, omdat de oude codering niet meer voldeed. Onder auspiciën van de Nederlandse en Vlaamse Boekverkopersbond en met subsidie van het Overleg Nederlandstalige Uitgeverij en Boekhandel (ONUB) is deze herziening tot stand gekomen. De uitgever bepaalt de NUR-code van een uit te geven boek.

"In the 1970s, the Uniform Genre Format (UGI) was introduced and replaced by the Dutch Uniform Genre Classification (NUGI) in 1986. As of April 1, 2002, the Dutch-language Uniform Classification (NUR) was introduced because the old coding Under the auspices of the Dutch and Flemish Bookstores Association and with the support of the Dutch-Dutch publishing and bookstore (ONUB), this review has been completed. The publisher determines the NUR code of a book to be published. There are various tools To convert the old NUGI into the new NUR. "

Kleuter ZIZO

"Kleuter ZIZO is een thematisch classificatiesysteem voor peuter- en kleuterboeken (doelgroep 0-6 jaar). Je kan het systeem zowel gebruiken voor fictie als non-fictie. Enkel gedichten, sprookjes en voorleesverhalen werden niet in dit classificatiesysteem opgenomen. Deze genres worden door bibliotheken namelijk veelal leeftijdsoverschrijdend gepresenteerd. Vandaar ook de keuze om voor deze genres niet te kiezen voor het thematische classificatiesysteem. Het classificatiesysteem is voorzien van duidelijke pictogrammen in kleur en een standaard-etiket."

"Kleuter ZIZO is a thematic classification system for toddler and toddler books (target group 0-6 years). You can use the system both for fiction and non-fiction. Only poems, fairy tales and reading stories were included in this classification system. Libraries are often presented with age-crossing. Therefore, the choice for choosing these genres is not for the thematic classification system. The classification system has clear color icons and a standard label. "

Vocabulario Controlado Sobre Biblioclastia

"El desarrollo de este vocabulario forma parte del Proyecto Institucional CAICYT sobre bibliocastía en Argentina. Este proyecto se propone en el marco del Laboratorio de información de CAICYT relevar la información y estudiar diferentes aspectos de este tema. El proyecto comprende el desarrollo de este vocabulario que servirá como herramienta de indización para una Bibliografía Argentina sobre Biblioclastía y para la categorización de casos para un futuro Observatorio de Bibliocastía.

Genrethesaurus ten behoeve van de ontsluiting van bewaarcollecties kinderboeken

"INHOUD
ALFABETISCHE LIJST VAN TERMEN
Betekenis afkortingen
Lijst van genres voor audiovisueel materiaal
Hierarchisch overzicht van de Bijzondere boekvormen
Register van voorkeurstermen"

"CONTENT
ALPHABETICAL LIST OF TERMS
abbreviations meaning
List of genres of audiovisual material
Hierarchical view of the special book form
Register of preferred terms"

Terminologia del llibre

"Aquest diccionari aplega i defineix prop de dos-cents termes relatius a la indústria editorial corresponents a àrees com l’edició, la impressió, la comercialització i la publicitat. Cada article conté la denominació i la definició en català. La majoria dels termes provenen del Vocabulari panllatí de difusió i de distribució del llibre, obra multilingüe elaborada en el marc de la Xarxa Panllatina de Terminologia (REALITER) sota la coordinació de l’Oficina Quebequesa de la Llengua Francesa, i en la qual el TERMCAT ha participat pel que fa a la terminologia catalana.

"This dictionary defines and brings together nearly two hundred terms relating to the publishing industry relating to areas such as editing, printing, marketing and advertising. Each article contains the name and definition in Catalan. Most come terms Pan-Latin Vocabulary of dissemination and distribution of books, multilingual work made within the network Panlatin Terminology (really) under the coordination of the Office québécois de la langue française, and which has participated TERMCAT terms Catalan terminology.

Pages