Social sciences

Gender and Science Taxonomy

"The Gender and Science Taxonomy provides a fixed set of key topics and keywords to classify all content on GenPORT. The taxonomy is organized around 7 top-level concepts, each holding itself several sub-categories. The taxonomy has been developed by the GenPORT Consortium in consultation with several stakeholders over the entire duration of the project. Currently, the taxonomy is fixed; however, it is available as standard compliant vocuabulary.

Kestävän kehityksen kasvatuksen ontologia

"Kestävän kehityksen kasvatuksen ontologia (KEKO) laadittiin ympäristöministeriön rahoittamassa Yhteinen käsitys 2 -hankkeessa vuosina 2014–2015. Hankkeen tavoitteena oli tukea kestävän kehityksen kasvatuksen toimijoiden yhteisen kielen muodostumista. Työhön osallistuivat edustajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksesta, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seurasta, MAPPA-materiaalipankkihankkeesta ja Sanastokeskus TSK:sta.

Julkisten palvelujen luokitus

"Julkisten palvelujen yleinen päätasoluokitus koostuu 27 päätason ja noin 180 alatason luokasta. Luokkien otsikoinnissa käytetyt termit kuvaavat julkisten palvelujen käyttötapauksia ja –tilanteita.
Luokitus on tarkoitettu erityisesti kansalaisille ja yrityksille palveluja tarjoaviin ja niitä kokoaviin verkkopalveluihin ja muihin palvelutietoja sisältäviin järjestelmiin. Verkkopalvelujen esityskerroksessa luokkia voi yhdistellä, tyypillisesti navigointi- ja ryhmittelytarkoituksiin. Tällaisissa yhdistelmäluokissa luokituksen termit säilyvät ennallaan.

"The general classification of public services consists of 27 main levels and about 180 lower-level categories. The terms used in heading headings describe the use of public services and situations.
  The classification is intended specifically for systems and services that provide services to and from citizens and businesses. In the online service presentation platform, categories can be merged, typically for navigation and grouping purposes. In such composite classes, the terms of the classification remain unchanged.

Lesbian Herstory Archives Subject Files

"Our 1,569 fascinating Subject Files fill the drawers of four, five drawer horizontal file cabinets plus overflow boxes. Think of these files as 'Lesbians and…'. The first file is 'Abortion' and the last is 'Youth'. In between are such topics as 'African-Ancestral Lesbians', 'Bars', 'Health Care', 'Marriage', 'Music Festivals', 'Publishers', 'Religion', 'Theatre', and 'Violence'. We have a complete listing of these files with cross-referencing plus a thesaurus to help you locate information related to your interest.

Yale Law Library Classification

"This classification is designed solely to serve the purposes of the Yale Law School and its Library. It is published primarily for the use of the Yale Law Library staff now and in the future. In its preparation no thought was given to the question whether or not it might be adopted by other libraries. (...) The basis of procedure was that the classification should serve the Library, rather than that the Library should be bound by a preconceived theoretical classification.

Pages