Language

Modern Language Association Thesaurus

"A thesaurus developed by our thesaurus staff is used to standardize the terms used in the bibliography. Terms come from the literature itself. To reflect the changing needs and interests of the scholarly community, the thesaurus undergoes constant revision. At present over 45,000 terms and 327,000 names are controlled."

"A thesaurus developed by our thesaurus staff is used to standardize the terms used in the bibliography. Terms come from the literature itself. To reflect the changing needs and interests of the scholarly community, the thesaurus undergoes constant revision. At present over 45,000 terms and 327,000 names are controlled."

Kielitieteen asiasanasto

"Asiasanat ovat aina substantiiveja: joko yksittäistermejä, sanaliittoja tai yhdyssanoja. Asiasanat ovat joko yksikkö- tai monikkomuodossa. Yksikössä ovat abstrakteja käsitteitä ja toimintaa kuvaavat sanat. Monikossa ovat yleensä konkreettisia, laskettavissa olevia käsitteitä merkitsevät sanat. Termeillä voi olla yksikössä ja monikossa eri merkitys, jolloin molemmat muodot esiintyvät sanastossa (kielioppi - kieliopit). Asiasanaston laatimisessa on noudatettu suomenkielisen tesauruksen laatimis- ja ylläpito-ohjeita (SFS 5471).

"Keywords are always nouns:.. Either yksittäistermejä, word associations, or compound words Key words are either singular or plural unit are abstract concepts and activities described by the words plural are usually tangible, quantifiable concepts of the words for terms can be singular and the plural different meaning.. whereby the two forms appear in the dictionary (grammar - grammars).

Pages