Language

Kielitieteen asiasanasto

"Asiasanat ovat aina substantiiveja: joko yksittäistermejä, sanaliittoja tai yhdyssanoja. Asiasanat ovat joko yksikkö- tai monikkomuodossa. Yksikössä ovat abstrakteja käsitteitä ja toimintaa kuvaavat sanat. Monikossa ovat yleensä konkreettisia, laskettavissa olevia käsitteitä merkitsevät sanat. Termeillä voi olla yksikössä ja monikossa eri merkitys, jolloin molemmat muodot esiintyvät sanastossa (kielioppi - kieliopit). Asiasanaston laatimisessa on noudatettu suomenkielisen tesauruksen laatimis- ja ylläpito-ohjeita (SFS 5471).

"Keywords are always nouns:.. Either yksittäistermejä, word associations, or compound words Key words are either singular or plural unit are abstract concepts and activities described by the words plural are usually tangible, quantifiable concepts of the words for terms can be singular and the plural different meaning.. whereby the two forms appear in the dictionary (grammar - grammars).

Pages