General works, Computer science and Information

Composite Capability/Preference Profiles (CC/PP): Structure and Vocabularies

"This document describes CC/PP (Composite Capabilities/Preference Profiles) structure and vocabularies. A CC/PP profile is a description of device capabilities and user preferences. This is often referred to as a device's delivery context and can be used to guide the adaptation of content presented to that device."

Charreq

"This document describes requirements for some important aspects of the character model for W3C specifications. The two aspects discussed are string identity matching and string indexing. Both aspects are considered to be vital for the seamless interaction of many components of the current and future web architecture."

Gemeenschappelijke Trefwoordenthesaurus

"De Gemeenschappelijk Onderwerpsontsluiting (GOO) of Gemeenschappelijke Trefwoordenthesaurus (GTR) is tot 1 januari 2012 bijgehouden en beheerd door de Koninklijke Bibliotheek t.b.v. het samenwerkingsverband Gemeenschappelijke Onderwerpsontsluiting. GOO was ontwikkeld om de onderwerpsontsluiting door wetenschappelijke bibliotheken gezamenlijk uit te voeren als onderdeel van het Gemeenschappelijk Geautomatiseerd Catalogiseersysteem (GGC) van Pica, later OCLC.

Brinkmanonderwerpen

"Volgens de thesaurus Brinkmanonderwerpen worden alle collecties van de Koninklijke Bibliotheek ontsloten. (...) Het doel van de thesaurus is het uniformeren van onderwerpen zodat het mogelijk wordt om de publicaties over een onderwerp in de catalogus bij elkaar te brengen. Dit is de zogenaamde collocatiefunctie van de catalogus. Met behulp van deze gegevens kunnen ook de zoekfuncties in verschillende zoeksystemen verbeterd worden. De thesaurus bestaat naast de onderwerpstrefwoorden ook uit vormtrefwoorden en geografische trefwoorden.

Authoring Tool Accessibility Guidelines

"Authoring tools are software and services that 'authors' (web developers, designers, writers, etc.) use to produce web content (static web pages, dynamic web applications, etc.). (...) ATAG is primarily for developers of authoring tools, including the following types of authoring tools:
- web page authoring tools, for example, what-you-see-is-what-you-get (WYSIWYG) HTML editors
- software for generating websites, for example, content management systems (CMS), courseware tools, content aggregators

Nederlandse Thesaurus van Auteursnamen

"De Nederlandse Thesaurus van Auteursnamen (NTA) ook wel Persoonsnamenthesaurus genoemd, is onderdeel van het Gemeenschappelijk Geautomatiseerd Catalogiseersysteem (GGC) dat beheerd wordt door OCLC. (...) Het doel van de thesaurus is persoonsnamen te uniformeren zodat het mogelijk wordt om de publicaties van en over een auteur in de catalogus bij elkaar te brengen. Dit is de zogenaamde collocatiefunctie van de catalogus. Om deze functie te realiseren worden naams- en andere persoonsgegevens van auteurs opgeslagen, zodat onderscheid gemaakt kan worden tussen auteurs met dezelfde naam.

Thesaurus zur Inhaltserschließung

"Der Thesaurus zur Inhaltserschließung wurde im Sommersemester 2004 am Institut für Bibliothekswissenschaft an der Humboldt Universität zu Berlin von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Hauptseminars 'Terminologieproblematik beim Aufbau von Thesauri' unter der Leitung von Frau Dr. Inge Lindtner erstellt. Er ist sowohl als Webversion auf der Homepage des Instituts als auch gedruckt in der Institutsbibliothek verfügbar.

Pages